ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020.07.24.

Köszöntjük a Grey Suites Pécs weboldalán!

Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vendégeink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a

Cégnév: KK Development Szolgátató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Dombóvár, Ady Endre utca 12. fszt. 27.

Cégjegyzékszám: 17-09-012230

Adószám: 27298518-2-17

Nyilvántartja: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kósa Gábor és Kósa Helga ügyvezetők önállóan

E-mail: booking@greysuitespecs.hu

Telefonszám: +36 30 357 0755

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

Jelen Szerződés szabályozza a Szolgáltató által a 7623 Pécs, Hőgyes Endre utca 15. szám alatt üzemeltetett szálláshely (Grey Suites Pécs) és szolgáltatásainak (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat.

Jelen Szerződésnek nem képezik részét speciális, egyedi feltételek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

A Szolgáltatás a https://www.greysuitespecs.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül érhető el.

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Szolgáltató, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön, mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vendég”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait.

1. A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, A SZERZŐDŐ FÉL

A Szerződéses jogviszony a Vendég által a Weboldalon keresztül leadott foglalással és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A foglalási igény Vendég általi elküldése önmagában nem jelenti azt, hogy a foglalást a Szolgáltató elfogadta. A Szolgáltató a foglalásról beérkezéséről szóló visszaigazolást legfeljebb 24 órán belül küldi meg a Vendég részére.

A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

A Szerződéses jogviszony a Szolgáltató és aközött a személy között jön létre, aki a Weboldalon keresztül a foglalási igényt elküldi a Szolgáltató részére.

Közvetítő útján történő szerződésre nincs lehetőség, a Vendég kizárólag saját nevében jogosult szerződéskötésre.2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, A FOGLALÁS ELKÜLDÉSE, A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA

A foglalás leadása a Weboldalon keresztül történik.

A Vendég a foglalást a Weboldal főoldalán elhelyezett „Foglalás” gombra vagy a szintén a főoldalon elhelyezett naptár ikonra vagy „Szállásfoglalás” gombra kattintással, továbbá a „Szobák” menüponton belül a kiválasztott szálláshely típusra kattintást követően, az ott feltüntetett adatok (e-mail cím, bejelentkezés dátuma, távozás napja, szobák száma, felnőtt vendégek és gyermekek száma) megadásával és itt a „Foglalás” gombra kattintással kezdeményezheti.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég által kiválasztott szállás típus a megadott időpontban elérhető legyen. Amennyiben a szállástípus a Vendég által jelzett időpontban nem elérhető, úgy foglalási igényét nem tudja a Szolgáltató részére elküldeni.

Amennyiben a Vendég által megadott időpontban elérhető, úgy a Vendég a foglalási igényét megküldheti a Szolgáltató részére.

A foglalás elküldését követően a Szolgáltató egy visszaigazolást küld a Vendég részére, hogy az igényét fogadta, mely azonban nem jelenti a foglalás megerősítését. Az elküldött foglalás a Szolgáltató általi, a foglalást elfogadó, illetve azt megerősítő visszaigazolással válik véglegessé.

A Szolgáltató sem telefonon, sem faxon, levélben vagy e-mailben megküldött foglalási igényt nem köteles elfogadni.

A Vendég és a vele együtt érkező személyek a lefoglalt apartmant díjmentesen 14 és 18 óra közötti időpontban vehetik át.

A fenti időszakon kívüli bejelentkezés esetében a Vendég felár fizetésére köteles.

A Vendég és a vele együtt érkezők a lefoglalt időtartam végének napján legkésőbb 10 óráig kötelesek elhagyni az apartmant.

A Vendég igény szerint és felár megfizetése ellenében kérhet korai bejelentkezést vagy késői kijelentkezést, mely a bejelentkezés esetében leghamarabb, míg a kijelentkezés esetében legkésőbb 12 órát jelenti.

A Vendég a foglalás módosítására az eredetileg lefoglalt időpontot megelőző 7. napig jogosult, ezt követően a foglalás módosítására nincs lehetőség és ebben az esetben a Szolgáltatás díja nem visszatérítendő.

A Vendég a módosítás iránti igényét írásban köteles jelezni a booking@greysuitespecs.hu e-mail címre küldött üzenet útján.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a módosítási igénynek kizárólag abban az esetben tud eleget tenni, ha módosított időpontban van szabad szálláshely, ahol a Vendéget és a vele együtt érkező személyeket el tudja helyezni.

Amennyiben a Vendég kizárólag a vele együtt érkező személyek számán kíván módosítani, úgy arra a lefoglalt szálláshely kapacitásáig van lehetőség. Amennyiben a módosítással a Vendéggel érkező személyek száma meghaladná a lefoglalt szálláshely kapacitását, úgy további személyek elhelyezésére kizárólag új, további apartman foglalásával van lehetőség, melyet a Szolgáltató kizárólag abban az esetben tud teljesíteni, amennyiben a Vendég által megadott időpontban van szabad apartman.

Amennyiben a Vendég a lefoglalt időtartamon hosszabbítani szeretne, úgy arra a helyszínen a Szolgáltató képviselője, illetve munkavállalója útján van lehetőség, azonban a Szolgáltató a hosszabbítási igénynek kizárólag abban az esetben tud eleget tenni, ha a hosszabbítással érintett időtartamban a lefoglalt apartman elérhető vagy van másik szabad apartman, ahol a Szolgáltató a Vendéget a hosszabbítással érintett időtartamban el tudja helyezni.

Amennyiben a Vendég a lefoglalt szálláshelyet a lefoglalt időtartam vége előtt a visszatérés szándéka nélkül bármely okból elhagyja, úgy a Szolgáltatásért megfizetett díj arányos visszatérítésére nem jogosult.

3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

A Vendég a “Foglalás” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a Szolgáltatás igénybevételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával pedig elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szerződést. A Vendég ajánlatának a Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vendég részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vendég részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vendég közötti szerződés létrejöttét. A Vendég által elküldött ajánlat (foglalás) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja a Vendég részére.

Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vendégt, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vendég köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vendégt terheli, az a Vendég kizárólagos felelőssége.

A Vendég foglalása megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vendég ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a foglalás elfogadását, amelyet egy külön, Vendégnek küldött e-mailben igazol vissza.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vendégnek a Termékekkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon részeinek, létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég a foglalási igényének elküldésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóra az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény rendelkezései által rótt jogszabályi kötelezettség, Szolgáltató általi teljesítése érdekében a foglalás elküldésével egyidejűleg, de legkésőbb az érkezés napján köteles a Szolgáltatónak megadni a saját, valamint a vele együtt utazó személyeknek az előbbi jogszabályokban felsorolt és a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában részletesen ismertetett adatokat.

A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően az apartman elfoglalása előtt igazolni köteles.

A Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég köteles gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a Szolgáltató által biztosított szálláshelyen.

A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni, valamint a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget köteles felajánlani.

5. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Szálláshelyszolgáltatás

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében elsődlegesen szálláshelyszolgáltatást nyújt.

A Vendég az alábbi szálláshely típusok közül választhat:

a) kettő hálószobás apartman: Az apartman egyszerre maximum 6 fő befogadására alkalmas. Az apartmanban két külön szobában egy-egy kétszemélyes ágy, a nappaliban pedig egy kanapéágy található, továbbá az apartmanhoz egy erkély is tartozik. A szobák légkondicionáltak, a konyhában teljes konyhai felszerelés mellett mosogatógép, vízforraló, és kapszulás kávéfőző is a Vendég rendelkezésére áll.

b) földszinti apartman: Az apartman egyszerre maximum 6 fő befogadására alkalmas. Az apartmanban két külön szobában egy-egy kétszemélyes ágy, a nappaliban pedig egy kanapéágy található. Az apartman kertkapcsolattal rendelkezik. A szobák légkondicionáltak, a konyhában teljes konyhai felszerelés mellett mosogatógép, vízforraló, és kapszulás kávéfőző is a Vendég rendelkezésére áll.

c) emeleti apartman: Az apartman egyszerre maximum 6 fő befogadására alkalmas. Az apartmanban két külön szobában egy-egy kétszemélyes ágy, a nappaliban pedig egy kanapéágy található, továbbá az apartmanhoz egy erkély is tartozik. A szobák légkondicionáltak, a konyhában teljes konyhai felszerelés mellett mosogatógép, vízforraló, és kapszulás kávéfőző is a Vendég rendelkezésére áll.

A szálláshelyszolgáltatás a Vendég által választott apartmannak és az abban található eszközöknek a lefoglalt tartózkodás ideje alatti rendeltetésszerű használatát foglalja magában.

Az apartmanokban széf, hajszárító és televízió is található, melyet a Vendég ingyenesen használhat. Az apartmanokban ingyenes WIFI szolgáltatás is elérhető.

Az apartmanokban továbbá ágynemű és törölközők is találhatóak, így erről a Vendégnek nem kell gondoskodnia.

A Szolgáltató apartmanonként egy darab gépjármű elhelyezésére alkalmas, zárt udvarban elhelyezett parkolót tud biztosítani. Amennyiben a Vendég, illetve a vele együtt érkező személyek egynél több gépjárművel érkeznek, úgy a további gépjárművek parkolására kizárólag közterületen vagy egyéb parkolóhelyeken van lehetőség. A közterületi parkolásra a KRESZ szabályai, míg díjára Pécs városának mindenkori parkolási díjszabása irányadó, melynek megfizetése a Vendég kötelezettsége, illetve amelyért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Egyéb parkolási lehetőség választása esetén a díjfizetési és egyéb kötelezettségek szintén a Vendéget terhelik.

A szálláshelyszolgáltatás vendéglátási szolgáltatást nem foglal magában, illetve az külön sem vehető igénybe, az étkezések biztosítása a Vendég feladata, melyre a felszerelt konyha megfelelő lehetőséget biztosít.

Takarítás

A Szolgáltató a szálláshelyszolgáltatáshoz kapcsolódóan takarítási szolgáltatást is nyújt. A Szolgáltató az apartmanokat minden nap takarítja. A Szolgáltató a takarítást igyekszik úgy megszervezni, hogy az ne járjon a Vendég szükségtelen zavarásával. Amennyiben az adott időpont a Vendégnek nem megfelelő, úgy jelezheti a Szolgáltató részére, hogy a takarításra mely későbbi időpontban tart igényt.

A takarítási szolgáltatás kizárólag az apartman normál, tisztasági takarítását foglalja magában, amennyiben bármilyen okból (például dohányzási tilalom megszegése) extra takarításra van szükség, az külön díj ellenében vehető igénybe, illetve annak díját a Szolgáltató jogosult a Vendégnek felszámítani.

Egyedi igény

A Szolgáltató – felár fizetése ellenében – a Vendég igénye esetén ásványvíz és / vagy bor bekészítését is vállalja, a Vendég által kívánt mennyiségben. Az egyedi igény teljesítésének díja a Vendég által igényelt mennyiségtől függ.

A Vendég az egyedi igény keretében a bekészítendő termékek konkrét típusát nem választhatja meg, azonban a típus (szénsavas / szénsavmentes ásványvíz; vörös / fehér / rozé bor) jogosult kiválasztani.

6. ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakat a Szolgáltató a Weboldalon kezdeményezett foglalási folyamat során tünteti fel, magyar forintban. A megadott díjak az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vendégek szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak például amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a Szolgáltatásra vagy az általános forgalmi adó kulcsát megemeli, ezért a végleges ár a foglalás visszaigazolásában kerül feltüntetésre.

A Szolgáltatás igénybevételének díja a kiválasztott apartman és az abban található berendezési tárgyak továbbá egy darab zárt udvarban található parkoló használatának jogát, továbbá a takarítási szolgáltatást foglalja magában a Vendég által lefoglalt időtartamra.

A feltüntetett vételárak mindig akció esetén már a kedvezményt is tartalmazzák. A Szolgáltató a Vendéggel együtt érkező gyermekekkel kapcsolatosan az alábbi állandó kedvezményt biztosítja:

 • 3 éves korig a Szolgáltatás igénybevétele ingyenes

 • 3-6 éves korig a Szolgáltató a fizetendő díjból 50% kedvezményt biztosít


A Szolgáltató a Szolgáltatás vonatkozásában az átváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

Áfa visszatérítés: A Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Szolgáltató szavatolja, hogy foglalási folyamat végén a Vendég egyértelműen meggyőződhet a Szolgáltatás igénybevételének díjáról, még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja Vendégnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vendég elállhat foglalási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár;

 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.


A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltatásért fizetendő díj az idegenforgalmi adó összegét nem foglalja magában. Az idegenforgalmi adót a Vendég a helyszínen készpénzben köteles megfizetni, egyéb fizetési módra az idegenforgalmi adó vonatkozásában nincs lehetőség. Az idegenforgalmi adót minden 18. életévét betöltött személy után, vendégéjszakánként kell megfizetni. Az idegenforgalmi adó összege a mindenkor hatályos helyi adókról szóló törvény, illetve a helyi önkormányzati rendeletek szerinti összeg, mely a szálláshely elhelyezkedése szerint Pécs városában jelenleg 400,- Ft / fő / éj.

A szálláshelyszolgáltatási díjat a Vendég főszabályként bankkártyás fizetés útján teljesítheti a Szolgáltató részére. A Vendégnek a foglalási folyamat során meg kell adnia a fizetéshez használt bankkártyájának adatait, melyet a Szolgáltató az érkezést megelőző 7. napig megőriz, majd ezen a napon a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjat zárolja a Vendég bankkártyáján. Amennyiben a zárolás sikertelen, úgy a Szolgáltató addig próbálja újra és újra megkísérelni a zárolást, amíg az nem jár sikerrel.

Amennyiben a Szolgáltató a fentiek szerint a fizetendő díj összegét nem tudta a Vendég bankkártyáján zárolni, úgy a Vendég a szolgáltatás díját készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel az érkezés napján köteles rendezni. Amennyiben a Vendég díjfizetési kötelezettségének a helyszínen nem tud eleget tenni, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a díj iránti igényét egyéb, akár jogi úton érvényesíti a Vendéggel szemben, mely esetben a behajtással járó minden költség (eljárási díj, ügyvédi díj stb.) megfizetése is a Vendéget terheli.

A Vendégnek lehetősége van SZÉP kártyás (OTP, MKB, K&H) fizetési mód választására is. Ebben az esetben a Vendég a foglalási folyamat során, a bankkártyás fizetéshez hasonló módon a SZÉP kártya adatainak megadásával teljesítheti fizetési kötelezettségét.

A szálláshelyszolgáltatáson felüli egyéb díjakat (kivéve az idegenforgalmi adót) a Vendég bankkártyás vagy készpénzes fizetés útján teljesítheti.

Amennyiben valamely díj készpénzben fizethető, úgy a Szolgáltató kizárólag forintban, euróban vagy dollárban tehet eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben a Vendég euroban vagy dollárban teljesíti fizetési kötelezettségét és a szükségesnél nagyobb címlettel fizet a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a visszajáró összeget kizárólag magyar forintban teljesíti, az adott devizanemre az adott napon irányadó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyam szerint átszámított összegben.

A Szolgáltató az alábbi díjak esetében teszi lehetővé a bankkártyás illetve készpénzes fizetést:

 • Bejelentkezés 18 és 20 óra között (2.500,- Ft)

 • Bejelentkezés 20 és 21 óra között (5.000,- Ft)

 • Késői kijelentkezés / korai bejelentkezés (1.500,- Ft)

 • extra takarítás díja (100,- euró)

 • hosszabbítás díja


A Szolgáltató a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vendég részére. A számla megküldési, illetve átadási módja a Vendég által választott fizetési módtól függ. Utánvétes fizetés esetén a Szolgáltató a számlát a kiszállítás teljesítésével egyidőben adja át a Vendég részére. Átutalásos és OTP Simple Pay fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a számlát elektronikus számla formájában küldi meg a Vendég megrendeléskor megadott e-mail címére. Amennyiben a Vendég személyesen üzletünkben teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Szolgáltató a számviteli és adójogszabályoknak megfelelő bizonylatot ad a Vendég részére. Kérjük, hogy a számlát, illetve a bizonylatot szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vendég ezen számla birtokában jogosult szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

7. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A Vendég a Szolgáltatás igénybevételének lemondására legfeljebb az érkezés napját megelőző 7. napig jogosult. Ebben az esetben a lemondás ingyenes.

Amennyiben a lemondás a fenti határidőn túl történik vagy a Vendég lemondás nélkül a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató a teljes fizetendő díjra jogosult, melyet a Vendég foglaláskor megadott bankkártyájának terhelésével vagy egyéb úton érvényesít.

A Vendég a lemondást írásban köteles megtenni a booking@greysuitespecs.hu e-mail címre küldött üzenet útján.

Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltétek szerint alakulnak.

8. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA

A Vendég és a vele együtt érkező személyek a Szolgáltatás igénybevétele során az apartmanokat és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen kötelesek használni.

A Vendég köteles betartani a Szolgáltató házirendjét és egyéb a nyugalmas tartózkodással, emberi együttéléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket.

A szálláshelyen kizárólag az adott apartmannal kapcsolatban megjelölt maximális létszámú személy tartózkodhat. A Vendégen, illetve a vele együtt érkező személyeken kívüli további személyek nem jogosultak az apartmanban tartózkodni. Amennyiben a Vendég ezt a tilalmat megszegi, úgy a jogosulatlanul az apartmanban tartózkodó személyek magatartásáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

A Vendég az apartmanba háziállatot – függetlenül annak méretétől – nem hozhat.

Az apartman valamennyi helyiségében a dohányzás szigorúan tilos! Amennyiben a Szolgáltató a tilalom megszegését észleli, úgy a Vendég köteles 100 euró összegű extra takarítási díjat megfizetni a Szolgáltató részére.

Az apartmanban semmilyen esemény, így házibuli, lánybúcsú, legénybúcsú nem tartható.

A Szolgáltató fertőző betegségben szenvedő Vendégeket nem fogad.

A Szolgáltató jogosult a szálláshelyszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:


 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve eszközöket

 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

 • a Vendég fertőző betegségben szenved.

 • a Vendég vagy a vele együtt érkező személy a fenti tilalmak valamelyikét megszegi


Amennyiben a felek közötti Szerződés vis majorból kifolyólag nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

9. ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében a Vendéget szállásnyújtásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki az elállás joga nem illeti meg. Tekintettel arra, hogy a Vendég által lefoglalt időpont kötöttnek tekintendő, így a Vendéget az elállás joga nem illeti meg.

Szavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a Vendégeket, hogy ugyan a szavatossági jogok kötelezettje jogszabály alapján a Szolgáltató, így a Vendég az igényeit is nála köteles bejelenteni.

Milyen esetben élhet a Vendég a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vendégt a kellékszavatossági igénye alapján?

A Vendég – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vendég által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vendég igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Vendég saját maga, illetve a Szolgáltatón kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatani.

A Vendég választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vendég viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vendég kellékszavatossági igényét?

A Vendég köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vendég figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vendég a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vendég igazolja, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vendég köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. FELELŐSSÉG

A Szolgáltató kizárólag a Weboldalon feltüntetett Szolgáltatás igénybevételére biztosít lehetőséget ezek nyújtására vállal kötelezettséget.

A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon való foglalás leadása feltételezi a Vendég részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását.

A Szolgáltató semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:


 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek levélszemét/spam/promóció stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;

 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.


A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Weboldalon történő regisztráció vagy annak használata miatt vagy során következett be. A Vendég feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a felek hatáskörén és amelyet a felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen, de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett félnek a másik felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha a fizetés során a Vendég által fizetésre használt bankkártyát a fizetési rendszer bármely okból visszautasítja vagy a terhelést a Vendég számlavezető bankja nem teljesíti. Az ilyen okból adódó Vendégi késedelem a Szolgáltató késedelmét kizárja.

11. KÁRTÉRÍTÉS

Az apartmant és annak eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett Szolgáltatás ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a létesítményben, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.

Az apartmanban hagyott személyes tárgyakért, (ideértve a szobaszéfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A kártérítés mértéke felső határa a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

12. FOGYASZTÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben a Vendég fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

Amennyiben a Szolgáltató és Vendég között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vendég, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Tolna Megyei Békéltető Testület.

A Vendég jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.
13. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Szolgáltató a foglalások, illetve kapcsolódó kérdések kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vendégek számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: hétfő – vasárnap 10:00-18:00

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 357 0755

Ügyfélszolgálati e-mail cím: booking@greysuitespecs.hu

A Szolgáltató az e-mail útján érkező megkeresésekre legfeljebb 24 órán belül válaszol. Amennyiben sürgős ügyintézésre van szüksége, úgy a fenti szolgáltatási időszakban a Szolgáltató telefonon keresse.

14. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Vendég az adatbeviteli hibákat a foglalás során bármikor javítani tudja, a foglalási folyamat végig. A Vendég a foglalás elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy a Vendég a foglalás elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást - világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval (Vendég) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a “Foglalás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vendég köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a “Foglalás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott foglalás ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

15. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

A Weboldalt a Szolgáltató kezeli, azonban a működését biztosító szerverek külső szolgáltató birtokában, illetve tulajdonában vannak.

A Weboldal működését biztosító tárhely szolgáltatója:


 • Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 • Cégjegyzékszám: 06-10-000489

 • Adószám: 25333572-2-06

 • Képviseli: Csapó Gergely Gábor vezérigazgató

 • E-mail cím: info@rackhost.hu

 • Telefonszám: +36 1 445 1200, +36 1 445 1204

 • Web: https://www.rackhost.hu

(a továbbiakban: “Rackhost”)

16. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vendég adatainak biztonságát, illetve a Vendég adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.

A Szolgáltató Szolgáltatással, illetve megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatvédelmi irányelveit a Weboldalon közzétett és bárki számára szabadon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vendég bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vendég teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. A Weboldaloldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.greysuites,pecs.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Amennyiben a jelen Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a tartalmilag a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.

A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi a Szolgáltatásra vonatkozó, a felek közötti minden, a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel


 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.


Tájékoztatjuk a Vendégeinket, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
.